مهندس مصلحی 

فهرست آزمایش‌ها

 

 اصطکاک در لوله‌ها و افت در اتصالات -

روش‌های اندازه‌گیری جریان و کاویتاسیون -

ضربهٔ جت آب و بستر سیالی شده -

برنولی، رینولدز -

ضریب دراگ در تونل بادی و فشار هیدرو استاتیکی -

پمپ های گریز از مرکز و پمپ های سری موازی-