ا

 

جهت انجام هریک از امور زیر روی دکمه مربوطه در کادر سبز رنگ بالای صفحه کلیک کنید.

- تحویل گزارش کار (برای دریافت کلمه عبور به مسئول آزمایشگاه مراجعه نمایید)

-تحویل پروژه اختیاری (برای دریافت کلمه عبور به مسئول آزمایشگاه مراجعه نمایید)

- مشاهده فهرست دانشجویان

 

سوالات و پیشنهادات خود را با آدرس ایمیل آزمایشگاه انتقال حرارت در میان بگذارید